Skip navigation

7. Fastsettelse av minimumskontigenten for kommende år

Hjelp

7. Fastsettelse av minimumskontigenten for kommende år

Forslag fra styret:

  • Individuelt medlemsskap: 200 kr per år (365 dager, ikke ut kalenderåret)
  • Organisasjonsmedlemsskap: 1000 kr per år (365 dager, ikke ut kalenderåret)
    NB! Organisasjonsmedlemsskap gir ikke stemmerett ved årsmøtet, og er for øyeblikket ikke beskrevet i vedtektene. (Det er fremmet et forslag om vedtektsendringer som dekker dette, se forslag C under sak 9. Forslag til endring av vedtekter
Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

  • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
  • Attach files to pages to share them with others.
  • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
  • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.