Skip navigation

Foreningen Drupal Norge

Hjelp

Foreningen Drupal Norge

Drupal Norge er en ideell forening som har som formål å fremme bruken av Drupal i Norge. Her finner du informasjon om foreningen, inkludert vedtekter og årsmøtereferater.

Du kan melde deg inn i foreningen her: http://www.drupalnorge.no/medlemsskap

Kontaktinformasjon

Flere ressurser

  • drupal.org: Det internasjonale knutepunktet for Drupal
  • drupalnorge.no: Det norske Drupal-miljøet, der du kan få hjelp, finne sosiale og faglige samlinger, dele tips, diskutere og bidra til å bygge opp miljøet videre
Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

  • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
  • Attach files to pages to share them with others.
  • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
  • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.