Foreningen Drupal Norge

Drupal Norge er en ideell forening som har som formål å fremme bruken av Drupal i Norge. Her finner du informasjon om foreningen, inkludert vedtekter og årsmøtereferater.

Du kan melde deg inn i foreningen her: http://www.drupalnorge.no/medlemsskap

Kontaktinformasjon

Flere ressurser

  • drupal.org: Det internasjonale knutepunktet for Drupal
  • drupalnorge.no: Det norske Drupal-miljøet, der du kan få hjelp, finne sosiale og faglige samlinger, dele tips, diskutere og bidra til å bygge opp miljøet videre