Skip navigation

Gjeldende årsmøtevedtak

Hjelp

Gjeldende årsmøtevedtak

Dette er en liste over gjeldende årsmøtevedtak som ikke er vedtektsendringer. De er nummerert fortløpende for å gjøre det enklere å referere til dem. Årstallet angir hvilket årsmøte de ble vedtatt på.

2011 - 1

Minimuskontigent for individuelt medlemsskap er 200 kr per år (365 dager, ikke ut kalenderåret).

2011 - 2

Budsjetter et veiledende. Styret disponerer overskudd.

2011 - 3

Tolkning av artikkel 5 i vedtektene: Det er lov â endre pá ordlyden i innkomne forslag under årsmøtet.

2011 - 4

Styret velger fritt internasjonal kontakt. (Se http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/75 for utkast til retningslinjer, disse ble ikke eksplisitt vedtatt eller forkastet av årsmøtet)

2011 - 5

Genfors velger en teknisk ansvarlig for foreningens nettsteder, og en webredaktør for drupalnorge.no. (Se http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/75 for innledende kommentarer til forslaget, er ikke sikker på om disse også ble eksplisitt vedtatt av årsmøtet.)

Teknisk ansvarlig - ansvarsområder

 • Drift av server
 • Oppgradering av Drupal, kjernen og moduler
 • Optimalisere drupalinstallasjonene for hastighet

2011 - 6

(Se også pkt. 5 om valg av denne.)

Webredaktør - ansvarsområder

 • Oppdatering av drupalnorge.no
 • Finne interessante og relevante nyheter i det norske drupalmiljøet og publisere de på nettstedet
 • Være sosial gartner i kommentartrådene. Sørge for at de gode samtalene dyrkes

2011 - 7

Drupal.no inneholder en liste over norske leverandører av Drupal-relaterte tjenester. Oppføring i denne listen styres etter følgende regelsett:

 • Kun bedrifter som er medlem av foreningen, og er registrert i Brønnøysund har anledning til å få en oppføring på listen.

Andre egenskaper ved leverandørlisten som f. eks. sorteringskriterier, visning av data kan tilpasses og endres av styret uavhengig av årsmøtet.

2011 - 8

Styret skal arbeide etter følgende arbeidsplan for 2012:

 • Styret skal fortsatt arbeide for å gjøre Drupal kjent som system, plattform og miljø i Norge.
 • Det skal jobbes aktivt med å etablere selvstendige arbeidsgrupper som kan arbeide isolert med ulike omåder. Som et minimum bør man tidlig etablere arbeidsgrupper for henholdsvis DrupalCamp, redaksjonelt arbeid / utvikling av nettstedene (drupalnorge.no + drupal.no) samt en gruppe som kan arbeide aktivt med marked/promotering av Drupal i forbindelse med messer og arrangementer som f. eks. CMS-dagene.
 • Arbeide med å videreutvikle og profesjonalisere drupal.no som "utstillingsvindu" mot potensielle norske Drupal-brukere og innkjøpere.
 • Styret skal arrangere minst en Drupalcamp i 2012.
Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.