Skip navigation

Innkalling og saksdokumenter

Hjelp

Innkalling og saksdokumenter

Innkalling til årsmøte 2013

Foreningen Drupal Norge kaller inn til årsmøte lørdag 16. november 2013 kl. 17:30-18:30, i Ole Johan Dahls hus i Oslo.

Saksdokumentene er her - se menyen til høyre.

Du kan melde deg inn i foreningen på http://www.drupalnorge.no/medlemsskap . Det vil også bli mulig å betale medlemsskap rett før årsmøtet.

Dagsorden

 1. Godkjenne dagsorden
  • Stemme over om gjester (ikke-medlemmer) skal ha tale- og/eller forslagsrett
  • Eventuelle stemmefullmakter legges fram for styret for godkjenning
 2. Valg av møteleder
  • Referent og evt. ordstyrer
  • Møteorden
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Innkallelsens lovlighet
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsettelse av minimumskontingenten for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endring av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt
 12. Valg av styre og andre tillitsvalgte:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité.
Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.