Skip navigation

5. Årsberetning

Hjelp

5. Årsberetning

Styrets aktiviteter

På årsmøtet 1. desember 2012 ble følgende personer valgt til styret:

 • Styreleder: Hans Fredrik Nordhaug
 • Styremedlemmer:
  • Ole Martin Meyer.
  • Yngve Bergheim, Ramsalt. (Gjenvalgt)
  • Thor Andre Gretland, Frontkom.
  • Trond Håvard Hanssen. (Gjenvalgt)
  • Eirik Morland, Ny Media.

Styret har ikke operert med formelle posisjoner. Enkelte styremedlemmer har hatt hovedansvar på bestemte områder, som følger:

 • Nye drupalnorge.no: Thor Andre Gretland
 • DrupalCamp i Oslo: Hans Fredrik Nordhaug

Organisasjon

Styret har hatt 4 styremøter over nett. Protokoller fra alle styremøter er offentlig tilgjengelige på http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/128. I tillegg har det vært en del arbeidsmøter ansikt-til-ansikt med deler av styret.

Styret har:

 • Ryddet opp i foreningens kontoer/passord. Alt er samlet i en passord-database kontrollert av styreleder.
 • Fått alle våre netttsteder under versjonskontroll på GitHub
 • Diskutert hvordan foreningen bør støtte deltagelse på arrangement (Go Open, Webforum osv) for å fremme Drupal. I den sammenheng har vi fått lagd en roll-up.
 • Tømt PayPal-konto og overført midlene til bankkontoen i DNB
 • Lansert nye drupalnorge.no basert på Drupal Commons torsdag 7. november.

Per 14. november har foreningen X individuelle medlemmer og Y organisasjonsmedlemmer.

Økonomistatus per 9. november 2013: Saldo i DNB - kroner 45.873,70. (PayPal - kroner 0.)

Arrangementer

Styret arrangerte DrupalCamp Oslo 16. november 2013 med hjelp av John Noceda.

Profilering/PR

Foreningen var representert på Go Open, gjennom IKT-senteret og Ramsalt, og Web-forum, gjennom Frontkom. Takk til bedriftene som gjorde jobben.

Nettsider

Alle nettsider ligger under versjonkontroll på https://github.com/drupalnorge/

Hans F. Nordhaug har utført sikkerhetsoppdateringer på alle foreningens nettsteder.

Ninjakode donerer fortsatt en VPS til foreningens nettsider.

drupal.no: Utviklingen har stoppet litt opp. Styret har sviktet litt her.

drupalnorge.no: Relansert som nytt nettsted basert på Drupal Commons torsdag 7. november 2013.

Andre aktiviteter i det norske Drupalmiljøet

Folk fra det norske Drupalmiljøet har deltatt på Drupal-arrangementer internasjonalt, inkludert DrupalCon Prague.

Oppsummering

Den største utfordringen for styret, spesielt styreleder, har vært å involvere hele miljøet i de oppgavene som skal gjennomføres. Vi ser at både styret og hele det norske miljøet fortsatt har en del å lære mhp. å koordinere og drive frivillig arbeid sammen.

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.