8. Forslag til budsjett for 2014

Styret disponerer foreningens midler fritt for å oppfylle foreningens formål.