Skip navigation

5. Årsberetning

Hjelp

5. Årsberetning

Styrets aktiviteter

På årsmøtet 16. november 2013 ble følgende personer valgt til styret:

 • Styreleder: Hans Fredrik Nordhaug (Gjenvalgt)
 • Styremedlemmer:.
  • Yngve Bergheim, Ramsalt. (Gjenvalgt)
  • Thor Andre Gretland, Frontkom. (Gjenvalgt)
  • Anders Larsson, Wunderkraut.
  • Eirik Morland, Ny Media. (Gjenvalgt)

Styret har ikke operert med formelle posisjoner. Enkelte styremedlemmer har hatt hovedansvar på bestemte områder, som følger:

 • DrupalCamp i Oslo: Anders Larsson og Hans Fredrik Nordhaug

Organisasjon

Styret har hatt 2 styremøter og flere arbeidsmøter (hovedsaklig i forbindelover med campen). Alle møtene har vært på nett - Google Hangouts. Referat fra begge styremøter og flere arbeidsmøter er tilgjengelige på forespørsel.

Styret har:

 • Jobbet videre med drupalnorge.no (basert på Drupal Commons).
 • Ordnet avtale med Raskesider.no (Driv Digital) for å sikre at drupalnorge.no lastet rask.
 • Jobbet for at det arrangeres Drupal Meetups.

Per 6. november 2014 har foreningen 36 individuelle medlemmer (9 ubetalt) og 9 bedriftsmedlemmer.

Økonomistatus per 12. november 2014: Saldo i DNB - kroner 54.312,41. (PayPal - kroner 0.)

Arrangementer

Styret arrangerte DrupalCamp Oslo 14. november 2014 på MESH House i Oslo.

Profilering/PR

Styreleder har ikke oversikt over om foreningen var representert på konferanser eller andre arrangement.

Nettsider

 • Alle nettsider ligger under versjonkontroll på https://github.com/drupalnorge/
 • Hans F. Nordhaug har utført sikkerhetsoppdateringer på alle foreningens nettsteder.
 • Frontkom med Thor Andre Gretland i spissen har oppdatert Drupal Commons (drupalnorge.no) flere ganger samt donert nettstedet for årets camp.
 • Driv Digital hoster drupalnorge.no på Raskesider.no.
 • Ninjakode donerer fortsatt en VPS til foreningens nettsider, med unntak av drupalnorge.no.
 • Utviklingen av drupal.no har stoppet helt opp. Styret har ikke hatt kapasitet til å se mer på dette. Vi har fått flere firmamedlemmer pga nettstetdet.

Andre aktiviteter i det norske Drupalmiljøet

Folk fra det norske Drupalmiljøet har deltatt på Drupal-arrangementer internasjonalt, inkludert DrupalCon Amsterdam.

Oppsummering

Som i fjor:

Den største utfordringen for styret, spesielt styreleder, har vært å involvere hele miljøet i de oppgavene som skal gjennomføres. Vi ser at både styret og hele det norske miljøet fortsatt har en del å lære mhp. å koordinere og drive frivillig arbeid sammen.

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.