Skip navigation

12. Valg av styre og andre tillitsvalgte - kandidater til valg

Hjelp

12. Valg av styre og andre tillitsvalgte - kandidater til valg

Valgkomiteens innstilling:

 • Styreleder
  • Hans Fredrik Nordhaug, Høgskolen i Molde (gjenvalg)
 • Styremedlemmer
  • Anders G Larsson, Wunderkraut (gjenvalg)
  • Eirik Morland, Nymedia (gjenvalg)
  • Kevin Kaland, WizOne Solutions
  • Thor Andre Gretland, Frontkom (gjenvalg)

Det er ingen forslag til valgkomité og revisor.

Valgkomiteen bestod av Geir Gulland og Thomas Kulvik.

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.