Skip navigation

5. Årsberetning

Hjelp

5. Årsberetning

Styrets aktiviteter

På årsmøtet 14. november 2014 ble følgende personer valgt til styret:

 • Styreleder: Hans Fredrik Nordhaug (Gjenvalgt)
 • Styremedlemmer:.
  • Thor Andre Gretland, Frontkom. (Gjenvalgt)
  • Anders Larsson, Wunderkraut. (Gjenvalgt)
  • Kevin Kaland, WizOne Solutions
  • Eirik Morland, Ny Media. (Gjenvalgt)

Styret har ikke operert med formelle posisjoner utenom leder.

Organisasjon

Styret har hatt 8 møter - hovedsaklig arbeidsmøter i forbindelover med campen. Alle møtene har vært på nett - Google Hangouts. Referat fra begge styremøter og flere arbeidsmøter er tilgjengelige på forespørsel.

Styret har:

 • Jobbet med å arrangere Drupalcamp 2015.

Per 14. november 2015 har foreningen ca 30 individuelle medlemmer (ca 15 ubetalt) og 9 bedriftsmedlemmer (alle ubetalte). Andelen ubetalte er så høy fordi leder/kasserer har glemt å fakturere for 2015.

Økonomistatus per 1. oktober 2015 (før utgifter til årets camp): Saldo i DNB - kroner 51.331 - mot 54.312 i fjor. Altså gikk vi nesten i null på fjorårets camp.

Arrangementer

Styret arrangerte DrupalCamp Oslo 14. november 2015 hos Peytz & Co AS i Oslo.

Profilering/PR

Styreleder har ikke oversikt over om foreningen var representert på konferanser eller andre arrangement.

Nettsider

 • De fleste nettsidene ligger under versjonkontroll på https://github.com/drupalnorge/
 • Driv Digital hoster fortsatt drupalnorge.no på Raskesider.no.
 • Ninjakode donerer fortsatt en VPS til foreningens nettsider, med unntak av drupalnorge.no.
 • Utviklingen av drupal.no har fortsatt ikke startet opp iogjen. Styret har ikke hatt kapasitet til å se mer på dette.
 • Eirik Morland (Nymedia) har satt opp årets campnettsted på Drupal 8!

Andre aktiviteter i det norske Drupalmiljøet

Folk fra det norske Drupalmiljøet har deltatt på Drupal-arrangementer internasjonalt, inkludert DrupalCon Barcelona.

Oppsummering

Som i fjor:

Den største utfordringen for styret, spesielt styreleder, har vært å involvere hele miljøet i de oppgavene som skal gjennomføres. En ekstra utfordring i år var at styreleder hadde for lite tid til å utføre vervet skikkelig. Vi ser at både styret og hele det norske miljøet fortsatt har en del å lære mhp. å koordinere og drive frivillig arbeid sammen.

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.