Skip navigation

6. Regnskap for 2014

Hjelp

6. Regnskap for 2014

Dessverre er ikke resultatrapport og balanserapport tilgjengelig. Kontobeholdning kommer.

Saldo i DNB (vår eneste konto):

  • 1. januar 2014: 57.931,87 kroner
  • 31. desember 2014: 41.212,54 kroner

Reduksjonen i saldo var utgifter til campen. Fakturering av sponsorer skjedde våren 2015. Campen gikk omtrent i null som bemerket i årsberetningen.

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

  • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
  • Attach files to pages to share them with others.
  • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
  • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.