Skip navigation

12. Valg av styre og andre tillitsvalgte - kandidater til valg

Hjelp

12. Valg av styre og andre tillitsvalgte - kandidater til valg

Her er en oversikt over de som har stilt til valg foreløpig. Det går også an å stille til valg under selve generalforsamlinga.

Styreleder:

 • Hans Christian Schrøder

(Sittende leder, Hilde Austlid, stiller ikke til gjenvalg)

Styremedlemmer (vi skal velge 3-5):

 • Hans Christian Schrøder
 • John Noceda
 • Yngve Bergheim
 • Geir Gulland

(Følgende sittende styremedlemmer stiller ikke til gjenvalg: Thomas Kulvik)

Revisor:

 • Ole Martin Meyer

Valgkomite (antall ikke fastsatt i vedtektene):

 • Hilde Austlid

Foreslåtte poster

Dette er poster som styret vil foreslå at vi velger, men det blir opp til generalforsamlinga å bestemme om det blir noe av disse postene eller ikke.

Webredaktør for drupalnorge.no:

 • Ole Martin Meyer

Teknisk ansvarlig for foreningens nettsider:

 • Anders Heivoll

Internasjonal kontakt:

 • John Noceda
Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.