Skip navigation

5. Årsberetning

Hjelp

5. Årsberetning

På foreningens første årsmøte vil styret starte med å trekke fram han som har gjort dette mulig: John Noceda, som egenhendig dro i gang Norges første DrupalCamp i fjor. Det er ingen tvil om at uten John ville vi ikke hatt noen norsk DrupalCamp, og ingen forening. John har også stiftet og drevet nettstedet Drupal Norge, som nå er møteplass for det norske miljøet både i og utenfor foreningen. En varm takk til John!

Styrets aktiviteter

På stiftelsesmøtet 20.november 2010 ble følgende personer valgt til styret:

 • Styreleder: Hilde Austlid, Trondheim
 • Styremedlemmer:
  • Geir Gulland, Fredrikstad
  • Hans Christian Schrøder, Oslo
  • John Noceda, Oslo
  • Thomas Kulvik, Trondheim
  • Yngve Wassvik Bergheim, Tromsø

Da styret konstituerte seg selv ble Hans Christian Schrøder valgt til kasserer. Ut over det har vi ikke hatt andre formelle styreposisjoner. Enkelte styremedlemmer har hatt hovedansvar på bestemte områder, som følger:

 • drupal.no: Thomas Kulvik
 • DrupalCamp i Oslo: John Noceda
 • Internasjonal kontaktperson: John Noceda

Imidlertid har alle i styret delt oppgaver og ansvar på alle områder, inkl. de nevnt over.

Organisasjon

Styret har hatt 12 styremøter over nett. Protokoller fra alle styremøter er offentlig tilgjengelige på http://forening.drupalnorge.no/styret2010/node/29. I tillegg har det vært en del arbeidsmøter ansikt-til-ansikt med deler av styret.

Styret har:

Innmelding i foreningen har vært mulig fra høsten 2011. Per 14/11 har foreningen 11 individuelle medlemmer og 2 organisasjonsmedlemmer.

Styret har hatt kontakt med Dataforeningen, for mulig gjensidig innmelding.

Arrangementer

Styret har, med hjelp av frivillige utenfor styret, arrangert DrupalCamp Oslo 19.november 2011.

Profilering/PR

CMS-dagene november 2010: Jakob Persson fra NodeOne stilte med presentasjon, på oppfordring fra styret. John Noceda hadde en kort presentasjon om Drupal Norge etter Jakobs presentasjon.

Nettsider

drupal.no har blitt satt opp, med bidrag fra Ny Media, Front og frivillige fra det norske miljøet.

drupalnorge.no:

 • John Noceda har lånt ut en egenutviklet utseendemal til nettstedet, og gjennomført en visuell fornying.
 • Hilde Austlid har ledet arbeid med forbedring av funksjoner og navigering på nettstedet, med planlegging av oppgaver og organisering av frivillige bidragsytere fra miljøet.
 • I tillegg har det vært mange bidrag til nettstedet fra frivillige utenfor styret, se nedenfor.

Andre aktiviteter i det norske Drupalmiljøet

Arrangementer

Det har vært holdt flere Drupal-treff i Oslo, Tromsø, Fredrikstad og Bergen.

Ramsalt Lab arrangerte en DrupalCamp i Tromsø i august.

Folk fra det norske Drupalmiljøet har deltatt på Drupal-arrangementer internasjonalt, inkludert DrupalCon Chicago, DrupalCon London og flere DrupalCamper i utlandet.

Nettsider

John Noceda har donert domenenavnene drupalnorge.no og drupalcamp.no til foreninga.

Ole Martin Meyer har donert domenenavnet drupal.no til foreninga.

Tusen takk til begge to!

Hans F. Nordhaug har påtatt seg ansvar for sikkerhetsoppdateringer på alle foreningas nettsteder.

Ninjakode har donert VPS til foreningens nettsider. (Nettsidene er ikke flyttet over ennå.)

Mange har bidratt på drupalnorge.no, først og fremst ved å svare på support-spørsmål. Ole Martin Meyer har bidratt med videreutvikling av drupalnorge.no, bl.a. ved å implementere en aktivitetskalender.

Oppsummering

Den største utfordringen for styret har vært å få unna oppgavene innen rimelig tid. Folk fra miljøet har, ikke uten berettigelse, etterlyst framdrift på viktige oppgaver. Vi ser at både styret og hele det norske miljøet har mye å lære mhp. å koordinere og drive frivillig arbeid sammen.

Foreninga er ett år gammel, og vi har grunnlaget på plass for å jobbe videre med å bygge en sterk og levedyktig forening og et sterkt og levedyktig Drupal-miljø i Norge. Nå er det opp til deg og meg å dra dette videre!

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.