Skip navigation

10. Andre innkomne forslag

Hjelp

10. Andre innkomne forslag

Valg av internasjonal kontakt (forslag fra styret)

Årsmøtet velger en internasjonal kontakt for foreningen. Han/hun har ansvar for å holde kontakt med relevante Drupal-miljøer i utlandet, og formidle kontakt mellom dem og det norske miljøet. Dette inkluderer:

 • Hjelpe DrupalCamp-er med å få kontakt med mulige deltagere og foredragsholdere i utlandet
 • Informere det norske miljøet om aktuelle arrangementer, samarbeidsprosjekter og annet interessant som skjer i utlandet
 • Sørge for at det norske miljøet er representert på internasjonale samlinger og fora der det er naturlig
 • Bistå andre som ønsker kontakt med internasjonale miljøer

Internasjonal kontakt rapporterer til styret, og gir en beskrivelse av sine aktiviteter til årsberetningen.

Valg av teknisk ansvarlig og webansvarlig (forslag fra styret)

Styret foreslår at genfors velger en teknisk ansvarlig for foreningens nettsteder, og en webredaktør for drupalnorge.no. Dette trenger ikke være folk som sitter i styret. Teknisk- og webansvarlig skal koordinere den daglig frivillige innsatsen og har siste ordet når det er bruk for sjefsavgjørelser. Ved større avgjørelser møter ansvarlige i styret for å fremlegge saken.

Alt arbeid koordineres fra hver sin gruppe i forening.drupalnorge.no, der frivillige inviteres med, evt. kan søke om å bidra i gruppen. Teknisk- og webansvarlige rapporterer til styret, og gir en beskrivelse av sine aktiviteter til årsberetningen.

Teknisk ansvarlig - ansvarsområder

 • Drift av server
 • Oppgradering av Drupal, kjernen og moduler
 • Optimalisere drupalinstallasjonene for hastighet

Webredaktør - ansvarsområder

 • Oppdatering av drupalnorge.no
 • Finne interessante og relevante nyheter i det norske drupalmiljøet og publisere de på nettstedet
 • Være sosial gartner i kommentartrådene. Sørge for at de gode samtalene dyrkes
 • Sitebuilder, bygge ut nettstedet etter behov som dukker opp.

Leverandørlista (forslag fra styret)

Drupal.no inneholder en liste over norske leverandører av Drupal-relaterte tjenester. Oppføring i denne listen styres etter følgende regelsett:

 • Kun bedrifter som er medlem av foreningen, og er registrert i Brønnøysund har anledning til å få en oppføring på listen.

Andre egenskaper ved leverandørlisten som f. eks. sorteringskriterier, visning av data kan tilpasses og endres av styret uavhengig av årsmøtet.

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.