Skip navigation

Sjekkliste ved nytt styre

Hjelp

Sjekkliste ved nytt styre

Ting som må fikses når et nytt styre overtar.

Passord

Sittende leder overfører passord til Domeneshop, PayPal, Tripletex, Google, Drupal.org og GitHub til ny leder.

Brønnøysund

Oppdatering av vår informasjon i enhetsregisteret gjøres på Altinn.

Hvem som helst kan melde inn endring vha av skjemaet som heter Samordnet registermelding. Ny leder må signere meldinga. Når du legger inn endringsmelding må du legge inn fullt navn og fødselsnummer til alle i styret (men ikke vararepresentantene) og protokoll fra årsmøtet.

Bank

Vi har foreningskonto med betalingskort i DNB Nor, kontonr. 1503.20.13225. Sjekk https://www.dnbnor.no/ for info om hvordan tilgang til konto endres.

PayPal

Oppdater kontaktperson på PayPal-sida med navn, tlf.nr. og adresse.

Tilgang til Drupal Association sin lukka gruppe for "EU Drupal Foundation"

Det finnes et lukka forum for folk som er interessert i europeisk Drupal-samarbeid, særlig mhp. camp-er og andre arrangementer. Vurdere om flere i styret bør ha tilgang.

E-post-lister

Disse er lagt inn under "email forwarders" på drupalnorge.no/cpanel. Sjekk også resten av e-postadressene som er definert opp.

Endre kontaktinfo hos registrar og Norid

Endres på http://www.domeneshop.no/ . Fører til oppdatering av info hos Nordi.

NB! Det er ganske mange steder å endre adresse hos Domeneshop, inkl. både teknisk, juridisk og økonomisk kontakt for alle domenene.

Facebook

http://www.facebook.com/drupalnorge En eksisterende admin gjør nye styremedlemmer til admin og fjerner gamle.

Kontaktinfo

Oppdater kontaktinfo på http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/ og http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/108

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

  • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
  • Attach files to pages to share them with others.
  • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
  • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.