Skip navigation

Forslag til arbeidsplan for styret 2012

Hjelp

Forslag til arbeidsplan for styret 2012

Styret skal arbeide etter følgende arbeidsplan for 2012:

  • Styret skal fortsatt arbeide for å gjøre Drupal kjent som system, plattform og miljø i Norge.
  • Det skal jobbes aktivt med å etablere selvstendige arbeidsgrupper som kan arbeide isolert med ulike omåder. Som et minimum bør man tidlig etablere arbeidsgrupper for henholdsvis DrupalCamp, redaksjonelt arbeid / utvikling av nettstedene (drupalnorge.no + drupal.no) samt en gruppe som kan arbeide aktivt med marked/promotering av Drupal i forbindelse med messer og arrangementer som f. eks. CMS-dagene.
  • Arbeide med å videreutvikle og profesjonalisere drupal.no som "utstillingsvindu" mot potensielle norske Drupal-brukere og innkjøpere.
  • Styret skal arrangere minst en Drupalcamp i 2012.
Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

  • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
  • Attach files to pages to share them with others.
  • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
  • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.